Stel een publicatieperiode in 

U kunt een duur instellen voor uw video om te beperken hoe lang deze wordt bekeken.
Deze functie is alleen beschikbaar met de【Studio】abonnement.

STAP 1  Klik op de "Instelling" rechtsonder de videominiatuur die u wilt instellen in "Dashboard" en "Mijn video's".

__________2021-07-21_9.28.08.png

STAP 2  Zet "Publicatie- en limietdatum instellen" op "AAN" en stel "Publicatiedatum" en "Limietdatum" in.

Klik op het kalender icoon om de "Publicatiedatum" en "Limitetdatum" te selecteren.

____ONEN.png

* De standaardtijd van beSTREAM is ingesteld op UTC (Overeenkomst Wereldtijd).

____ON______.png

STAP 3  Klik op "Opslaan".

Zorg ervoor dat u op "Opslaan" klikt nadat u de publicatieperiode hebt bevestigd. Zo niet, dan is de instelling van de publicatieperiode niet geactiveerd.

Aantekening

  • De standaardtijd voor beSTREAM is ingesteld op UTC (overeengekomen wereldtijd).
  • Als u wilt stoppen met het delen van uw video's, zie: ◯ Stop het delen van video's 
  • Als de duur van uw video niet wordt gepubliceerd, kunt u de video onbeperkt bekijken.
  • U kunt de tijdsduur wijzigen tijdens de publicatie.
  • Voor meer informatie over privacy-opties, zie: ◯ Privacy-opties 
  • Het beSTREAM Office geeft geen informatie over de toegangscode, het wachtwoord of de houder (video-sharer).

PC, Tablet / Smartphone

Screenshot_2021-08-15_at_20.15.30.png

Wanneer de duurperiode eindigt

Als u een video probeert te bekijken waarvan de tijdsduur verstreken is, krijgt u een bericht te zien dat lijkt op "Deze video kan niet meer worden afgespeeld na de tijdsduur".

 

_________EN.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0