Een toegevoegde video verwijderen

STAP 1  Klik op "Dashboard" en open "Mijn video's" pagina

De lijst met geüploade video's wordt weergegeven.
Video's die al aan uw beKANAAL zijn toegevoegd, worden aangegeven door het blauwe beKANAAL-pictogram op de miniatuur.

Voor meer informatie, zie: 〇 Mijn dashboard

STAP 2  Selecteer de video die u wilt verwijderen en klik op " -Verwijderen van beKANAAL".

De video wordt verwijderd uit het beKANAAL.
Wanneer u een video uit uw beKANAAL verwijdert, wordt het beKANAAL-pictogram op de miniatuur weer wit.

PC, Tablet / Smartphone
PC_SP.JPG

Aantekening

  • Om video's en albums aan uw beKANAAL toe te voegen, zie meer: 〇 Geüploade video's toevoegen aan beKANAAL
  • Het verwijderen van video's en albums van uw beKANAALzal de video's en albums zelf niet verwijderen van uw dashboard.
  • Als u de video zelf wilt verwijderen, zie meer:  〇 Een video verwijderen
  • Nadat u bent ingelogd, klikt u op het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm, en vervolgens op het beKANAAL-symbool om uw beKANAAL te bekijken.
    Als u uw beKANAAL wilt controleren, zie meer: 〇 Bekijk een voorbeeld van uw beKANAAL

Add_Remove.JPG

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1