Stel uw Verzameling e-maillijst op

Wanneer u een verzameling e-maillijst opzet, zullen de video kijkers gevraagd worden een formulier in te vullen met hun naam en e-mail adres voordat ze de video kunnen bekijken.
Na het indienen van het formulier ontvangen de kijkers een e-mail met een toegangscode die zij kunnen gebruiken om de video te bekijken.
Hierdoor kan de houder (video-deler) de naam en het e-mailadres van de kijker verkrijgen.
Om het Verzameling e-maillijst voor privékoppelingen en insluitcodes in te stellen, zie: 〇 Een e-maillijstverzameling opzetten 

Deze functie is alleen beschikbaar met de【Studio】abonnementen.

STAP 1  Open de pagina "Dashboard" > "beKANAAL".

Voor meer, zie: ◯ Mijn dashboard

STAP 2  Stel "Verzamelen e-maillijsten" in op "AAN".

De toegangscode wordt automatisch toegekend. De 4-cijferige in het toegangscode veld zal automatisch gemaild worden naar diegenen die het willen zien. Let op: als u klikt op heruitgeven van de toegangscode, wordt de toegangscode die eerder was ingeschakeld ongeldig gemaakt. Ook zal, wanneer u de e-mail lijst collectie inschakelt, de schakelaar in het toegangscode veld worden uitgezet.

PC, Tablet / Smartphone
PC_SP.JPG

STAP 3  Klik op "Opslaan".

Zorg ervoor dat u op "Opslaan" klikt nadat u de verzameling van uw e-maillijst hebt bevestigd. Als u het niet hebt opgeslagen, is de instelling niet geldig.

STAP 4  Hoe de namen en e-maillijsten te bekijken

Wanneer u een e-mailverzameling hebt opgezet, klikt u op "CSV Download" om te beginnen met het downloaden van de lijst met geregistreerde mensen. Open het bestand en bekijk het.
Let op: als u op "Reset" drukt, wordt alles gewist.

CSV_EN.png

Aantekening

  • U kunt de naam en het e-mailadres van de kijker samen in een CSV-bestand downloaden.
  • Als u een e-mail lijst verzameling wilt opzetten, kunt u geen "wachtwoord" instellen. De wachtwoordinstelling is uitgeschakeld en er wordt automatisch een toegangscode naar de kijkers gestuurd.
  • Voor video's met een e-mailverzameling, ziet u een e-mailmarkering op de miniatuur van elke video op de pagina "Dashboard" > "Mijn video's".
  • Net als bij een enkele video kunt u privacy-opties instellen, zoals een toegangscode.
    Voor privacy-opties, zie: ◯ Privacy-opties 
  • Als u wilt stoppen met het delen van uw video's, zie: ◯ beKANAAL publicatie-instellingen
  • Het beSTREAM-kantoor geeft geen informatie over de toegangscode, het wachtwoord, de houder (video-deler), enz. die voor video's zijn ingesteld.

Email______EN.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0