Het basisbeleid van beSTREAM

Het basisbeleid van beSTREAM is als volgt:

Eigendomsrechten respecteren

Gebruikers van beSTREAM worden aangemoedigd de intellectuele eigendomsrechten en de grondrechten van anderen te respecteren. Wanneer u een werk van een derde gebruikt of uploadt, zorg er dan voor de toestemming van de houder van het auteursrecht te verkrijgen. beSTREAM staat het gebruik van deze werken niet toe zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

beSTREAM-ondersteuning

Als inbreuk wordt gemeld en bevestigd, kan beSTREAM de inhoud met dwang verwijderen door de
auteursrechtwet, DMCA, en beSTREAM richtlijnen. Als we een dergelijke inbreuk ontdekken, kunnen we
de service van de overtreder met geweld opschorten, beëindigen of verwijderen.
Als u schending van auteursrecht in beSTREAM ontdekt, neem dan contact met ons op via het "Video rapportageformulier" van het vlagpictogram in de videospeler door passende, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken.
Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen. Houd er rekening mee dat fair use, publiek domein en andere uitzonderingen op het auteursrecht voorrang kunnen hebben bij het melden.

Voor meer informatie, zie de volgende bladzijden:

  1. Servicevoorwaarden
  2. Privacybeleid
  3. Auteursrechtbeleid 
  4. Cookiebeleid

Ongepaste en auteursrechtschendende video's melden

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0